Advocaten over Den Besten

Advocaten over Den Besten
 • Harrie den Besten

  Harrie den Besten is advocaat in hart en nieren en dat al heel wat jaren. Hij begon zijn carrière ooit als CNV-vakbondsbestuurder, maar is sinds 1994 advocaat. Hij heeft heel veel ervaring in het arbeidsrecht, met name op het gebied van CAO- en ontslagrecht.

  Hij heeft daarnaast een voorliefde voor bouwrecht, sociaal verzekeringsrecht en ambtenarenrecht.

  Tot zijn relaties behoren internationale en nationale ondernemingen. Daarnaast is hij vaste advocaat voor FNV ZZP, in welke hoedanigheid hij zelfstandige ondernemers zonder personeel helpt om geschillen op te lossen.

  Harrie den Besten is lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland), tuchtrechter bij het Nederlands Sportrecht Instituut, lid van Cuisine Culinaire Almere en is ook actief als kerkorganist. Hij geeft zo nu en dan orgelconcerten.

  Praktische oplossingen genieten zijn voorkeur boven een juridisch kostbaar getouwtrek. Creatieve wegen worden hierbij benut.

Advocaten over Den Besten
 • Martha Ras (tevens mediator)

  Martha Ras is vanaf 2001 advocaat en daarvoor heeft zij jarenlang gewerkt als senior gerechtssecretaris bij de Rechtbank. Zij weet als geen ander in de huid van de rechter te kruipen en vele klanten hebben daar al dankbaar gebruik van gemaakt.

  Martha Ras legt zich toe op diverse rechtsgebieden, waaronder personen- en familierecht, civiel verbintenissenrecht, arbeids-/ondernemingsrecht en (scheidings)mediations.

  Martha Ras is daarnaast actief als mediator. Juist bij langdurige relaties, zoals in arbeidsverhoudingen, kan Mediation leiden tot een veel zorgvuldiger oplossing dan in een gerechtelijke procedure. Scheiden of een samenleving verbreken via Mediation levert vaak op dat partijen beter uiteengaan dan ze ooit zijn samen gekomen, in gezamenlijk overleg in plaats van als vechtende partijen. Met name in het belang van de kinderen kan mediation zeer effectief zijn.

  Als advocaat en mediator bij Den Besten Advocaten weet Martha Ras in en buiten rechte de juiste snaar te raken om tot goede oplossingen te komen. Zij werkt bijzonder efficiënt. Een kosten- en baten-analyse zal altijd worden gemaakt.

  Martha is bovendien maatschappelijk actief als voorzitter van de VBA Kring Almere Centrum en als lid van de Vereniging Flevolandse Zakenvrouwen en Lions Club Almere Veritas.


Advocaten over Den Besten
 • Peter de Haan

  Peter de Haan is vanaf 1993 advocaat. Hij legt zich vooral toe op het huurrecht, personen- en familierecht en arbeidsrecht.

  Peter de Haan heeft reeds een langdurige ervaring als advocaat bij diverse Almeerse advocatenkantoren. Bij Den Besten Advocaten heeft Peter de Haan heeft een zeer gevarieerde advocatenpraktijk. Hij is verder een bijzonder bedreven procesadvocaat, met een goed gevoel voor timing. Hij staat bekend om zijn treffende analyses van diverse probleemstellingen. Wanneer dat in het belang van de cliënt is, zal Peter de Haan inzetten op een schikking en daarmee een gang naar de Rechtbank weten te voorkomen. Voor Peter de Haan telt de meest optimale oplossing voor de cliënt.

  Peter is Haan is in Almere ook maatschappelijk actief als bestuurder.

Advocaten over Den Besten
 • Jasper de Jong

  Jasper de Jong is in 2000 als advocaat beëdigd. Vanaf 1991 tot 2000 is Jasper werkzaam geweest als (bedrijfs)jurist in een business-to-business omgeving en heeft hij gewerkt voor een grote rechtsbijstandverzekeraar.

  Bij Den Besten Advocaten is Jasper de Jong met name werkzaam in de ondernemingsrechtelijke praktijk. Alle zakelijke problemen waar een MKB-bedrijf tegenaan kan lopen, neemt hij in behandeling. Het gaat dan vaak om forse financiële belangen gekoppeld aan aandeelhouders-geschillen en overnames. Maar ook als het gaat om kleinere financiële belangen zal Jasper de Jong de zaak graag behandelen. Verder worden incassozaken, geschillen over algemene voorwaarden, arbeidszaken en echtscheidingen door Jasper de Jong behandeld.

  Jasper de Jong is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam. Jasper is een strateeg inzicht en richt zich altijd op het met de klant afgesproken einddoel, dus niet uitsluitend op korte termijn oplossingen. Hij weet wat nodig is om van A naar B te komen.


Advocaten over Den Besten
 • Peter Bosma

  Sinds 1992 ben ik advocaat. Ik heb een achtergrond in de algemene praktijk en het insolventierecht. De laatste jaren leg ik mij toe op het personen- en familierecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht. Sinds begin januari 2015 werk ik bij Den Besten Advocaten te Almere.

  Naast de advocatuur heb ik een aantal nevenfuncties. In het bijzonder ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van het Christelijk College Nassau Veluwe te Harderwijk en lid van de Raad van Toezicht van Maatschappeijle Dienstverlening Flevoland te Lelystad.