Bouwrecht is het geheel van rechtsregels, die tot doel hebben om bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Bouwrechtelijke bepalingen zijn deels publiekrechtelijk van aard, waar het stedenbouwkundige zaken betreft [1], en privaatrechtelijk als waar het gaat om afspraken tussen opdrachtgever, architect en aannemer.

Het bouwrecht omhelst en is gerelateerd aan zaken als:

Aannemingsrecht: rechten en plichten van de aannemer in de bouw, zie ook aanneming van werk.
Architectenrecht: rechten en plichten van de architect.
Bestemmingsplannen: Deze soort planning in Nederland beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. In het buitengebied hebben percelen vaak een agrarische bestemming.
Bouwbesluit: verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen.
Bouwverordening: regelgeving, die nааst de technische voorschriften die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit, regels geeft voor het toepassen van brandveiligheidsinstallaties als voorwaarde voor een bouwvergunning.
Woningwet: Oorspronkelijk opgezet om bewoning van slechte woningen onmogelijk maken en de bouw van goede woningen te bevorderen.

Lees meer

We kunnen u adviseren en eventueel verder helpen bij kwesties binnen het bouwrecht.