Burenrecht is een onderdeel van het civiel recht. Een definitie van burenrecht is: Het geheel van bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. De regels van het burenrecht gelden volgens de jurisprudentie niet alleen voor grondeigenaren (bij koopwoningen), maar ook voor huurders (dus tuinen bij huurwoningen).

Overtreding van deze regels valt niet onder het strafrecht, maar moet gewoon via het burgerlijk procesrecht worden uitgevochten. De wettelijke regels die in het Burgerlijk Wetboek staan, gelden alleen als er geen afspraken tussen de eigenaren zijn gemaakt over de erven. Huurders kunnen ook nog bij hun verhuurder of woningstichting terecht bij civielrechtelijke burenproblemen.

Lees meer

We kunnen u adviseren en eventueel verder helpen bij kwesties binnen het burenrecht.