Consument in het recht

In het recht is een consument iemand die een overeenkomst sluit en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Consumenten hebben in de praktijk veelal niet de mogelijkheid om te onderhandelen over de inhoud van de gesloten overeenkomst. Om de consument te beschermen tegen al te onredelijke voorwaarden in de gesloten overeenkomst, zijn voor een aantal overeenkomsten die frequent door consumenten worden gesloten (zoals koop in de winkel, koop op internet, reizen, eenvoudige diensten, financiële diensten) dwingende regels vastgesteld. Indien toch van die regels wordt afgeweken, kan de consument door een enkele mededeling aan de verkoper of dienstverlener een dergelijke afwijking ongedaan maken (‘vernietigen’). De regels die de consument moeten beschermen, worden ook wel aangeduid als consumentenrecht. Meer informatie over wat de rechten van een consument zijn, kan worden gevonden op www.consuwijzer.nl, een site die door de overheid wordt ondersteund. Belangen van consumenten worden onder meer behartigd door de Consumentenbond en sinds 1 januari 2007 door de Consumentenautoriteit, een toezichthouder die onder het Ministerie van Economische Zaken valt.

Lees meer

We kunnen u adviseren en eventueel verder helpen bij kwesties binnen het consumentenrecht.