Het overeenkomstenrecht of contractenrecht is het deel van het recht dat overeenkomsten betreft. Het overeenkomstenrecht houdt zich bezig met zaken als de duur en de beëindiging van overeenkomsten.
Het overeenkomstenrecht maakt onderdeel uit van het verbintenissenrecht.

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het houdt zich bezig met de verbintenis. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals onrechtmatige daad) tussen personen. Deze personen kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Het klassieke verbintenissenrecht is in Nederland en in België geregeld in het Burgerlijk Wetboek.

Het kan gaan om de verbintenis uit de wet of de verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Tot de verbintenissen uit de wet behoren deze die voortvloeien uit een onrechtmatige daad. Voorbeelden van overeenkomsten zijn : koopovereenkomst, huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst, etc.

Lees meer

We kunnen u adviseren en eventueel verder helpen bij kwesties binnen het contractenrecht.