Het domeinnaamrecht houdt onder andere in wat een domeinnaam juridisch gezien eigenlijk is, wie er recht heeft op het gebruik van een bepaalde domeinnaam, het registreren en overdragen van domeinnamen, de juridische complicaties en valkuilen in relatie met het merkenrecht en het handelsnamenrecht, en het tegengaan van misbruik van domeinnaamregistraties.

Het domeinnaamrecht is een onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht.

Belang van domeinnaamrecht:

Het gebruik van het internet neemt nog steeds toe en daarmee het belang van de bereikbaarheid en de herkenbaarheid van degene die zich hoe dan ook wil profileren of presenteren op het internet. Dit kan door het gebruiken van een website met als adres een domeinnaam. Een (domein)naam is een uitdrukking van de individualiteit van de drager van de naam en dient als identificatiemiddel. Het heeft door de gekozen naam betekenis als onderscheidingsteken en dient derhalve als middel tot herkenbaarheid. Vandaar dat domeinnamen heel belangrijk zijn geworden en er behoefte bestaat tot bescherming zoals ten aanzien van merken en handelsnamen. Talloze uitspraken van rechterlijke en arbitrale instanties laten dit telkens weer zien. Fenomenen als domain grabbing of cybersquatting zijn geen onbekenden meer.

Lees meer

We kunnen u adviseren en eventueel verder helpen bij kwesties binnen het domeinnaamrecht.