Het gezondheidsrecht is vooral een onderdeel van het burgerlijk recht dat zich onder andere richt op de rechten van de patiënt, de hulpverlener en de kwaliteit van de zorg, waarbij aansprakelijkheid een belangrijke rol speelt. Verder heeft het gezondheidsrecht nog raakvlakken met het strafrecht, wanneer het bijvoorbeeld gaat over euthanasie, hulp bij zelfdoding, of het optreden van een hulpverlener zonder registratie op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

De gebieden waarop het gezondheidsrecht zich richt, zijn:
Financiering van de gezondheidszorg
Organisatie en planning van de gezondheidszorg
Kwaliteit van de gezondheidszorg
Medische ethiek

Lees meer

We kunnen u adviseren en eventueel verder helpen bij kwesties binnen het gezondheidsrecht.