Iedere onderneming die aan het handelsverkeer deelneemt, presenteert zich onder een bepaalde naam, een handelsnaam. Om misleiding of verwarring bij het publiek door het gebruik van overeenstemmende handelsnamen te voorkomen, kent men in Nederland de Handelsnaamwet.

Onder handelsnaam verstaat de Hnw ‘de naam waaronder een onderneming wordt gedreven’ (artikel 1 Hnw). De handelsnaam komt tot stand door het feitelijke gebruik ervan, wat bijvoorbeeld blijkt uit het gebruik van de handelsnaam op briefpapier, reclamemateriaal, gebouwen, auto’s of een website. Voor het ontstaan van dit recht is er geen verplichting tot depot of inschrijving van de handelsnaam, dit ter onderscheiding van de Handelsregisterwet, op grond waarvan de onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel moet worden ingeschreven.

Lees meer

We kunnen u adviseren en eventueel verder helpen bij kwesties binnen het handelsnaamrecht.