De Drank- en Horecawet is een Nederlandse wet van 7 oktober 1964, voor de regulatie van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid, waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt.

In deze wetgeving staat onder meer;
Dat voor de verkoop van alcoholhoudende drank elders dan ter plaatse, dit in een slijterij plaats dient te vinden.
Dat voor de verkoop van alcoholhoudende drank ter plaatse, dit in een horecagelegenheid dient plaats te vinden.
Waar een verkooplokatie aan dient te voldoen (inrichtingseisen).
Aan wie op welke leeftijd drank mag worden verstrekt: 16/18 jaar.
De indeling van alcoholhoudende drank.
Dat alleen een persoonsgebonden rechtspersoon die voldoet aan de eisen van de wet een vergunning kan krijgen.

Rookverbod:
Een rookverbod is een al dan niet wettelijke regel die op specifieke plaatsen het roken van tabak verbiedt.

In Nederland geldt sinds 1 januari 2004 het recht op een rookvrije werkplek. Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat werknemers kunnen werken zonder hinder of overlast te ondervinden van tabaksrook. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer bij de overheid of in het bedrijfsleven werkt.
Het recht op een rookvrije werkplek beperkt zich niet tot werkkamers maar omvat alle ruimten waar werknemers kunnen komen zoals trappen, hallen, gangen, liften, toiletten, wachtruimten, recreatieruimten, kantines en dergelijke. Een werkgever kan wel voor rokers een afgesloten rookruimte maken mits deze geen overlast veroorzaakt naar omliggende ruimten. Dit is echter niet verplicht.

Lees meer

We kunnen u adviseren en eventueel verder helpen bij kwesties binnen het horecarecht.