Mededingingsrecht is het recht met betrekking tot concurrentie. In Nederland is het mededingingsrecht geregeld in het Werkingsverdrag van de Europese Unie en de Mededingingswet.

Mededingingsrecht verzekert een effectieve concurrentie. Dit wordt gedaan door een aantal gedragingen te verbieden of te controleren. Nationaal mededingingsrecht omvat daarom:
Het kartelverbod;
Controle op concentraties;
Verbod van misbruik van een dominante positie.
Op internationaal niveau komt daar nog het corrigeren bij van nationale wetgeving of beleidsmaatregelen die de mededinging verstoren:
Controle op staatssteun aan bedrijven;
Vrijmaken van staatsmonopolies (liberalisering).
Een bedrijf dat deze bepalingen overtreedt kan een boete opgelegd krijgen, of een last onder dwangsom. Ook loopt men het risico dat concurrenten die zich benadeeld voelen schadevergoeding eisen of een contract weigeren na te komen.

Lees meer

We kunnen u adviseren en eventueel verder helpen bij kwesties binnen het mededingingsrecht.