Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het erfrecht wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd.

Onderdelen van het familierecht zijn onder meer:

Echtscheiding: ouderschapsplan, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
Voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie
Boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning.
Alimentaties en bijstandsverhaalzaken
Gedragsvoorzieningen (en omgangsregelingen)
Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen
Erkenning en ontkenning vaderschap
Adoptie
Leerplichtzaken
Naamswijziging
Wijziging huwelijkse voorwaarden en andere speciale verzoeken
Ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag
Zaken in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

Lees meer

We kunnen u adviseren en eventueel verder helpen bij kwesties binnen het personen- en familierecht.