Sociaal recht is een rechtsgebied dat enerzijds bestaat uit sociaal zekerheidsrecht en anderzijds uit arbeidsrecht in België en het arbeidsrecht en ambtenarenrecht in Nederland.
Wat betreft het sociaal zekerheidsrecht bevindt dit rechtsgebied zich op het terrein van het publiekrecht, omdat het dan gaat om de verhouding tussen de gerechtigde van een sociale uitkering en de overheid.

Op het terrein van het arbeidsrecht bevindt dit rechtsgebied zich op het terrein van het privaatrecht, omdat het daar gaat om de overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer: de arbeidsovereenkomst.

Lees meer

We kunnen u adviseren en eventueel verder helpen bij kwesties binnen het sociaal recht.